Steek je hand uit en help een ander even overeind …want samen staan we sterker

Stichting Lets’ do this together wil de krachten van mensen bundelen, zodat we weer iemand “overeind” kunnen helpen: een eenmalig opstapje bieden naar een prettig en normaal leven. Ieder mens verdient het immers om prettig en normaal te leven. En met elkaar kunnen we daar gewoon een stuk makkelijker voor zorgen dan alleen.

Soms kunnen omstandigheden er namelijk toe leiden dat het leven zwaar, moeizaam, en/of pijnlijk is. Het is niemands intentie geweest dat dit zo zou zijn, maar dit is dan wel het (ongewenste) resultaat geworden. Door krachten te bundelen en samen de schouders eronder te zetten, is een oplossing vaak snel gevonden.

Directe aanleiding voor de oprichting van deze stichting was het verhaal van “de buurvrouw”: zij heeft een concreet probleem, daarvoor is een duidelijke oplossing beschikbaar, maar op eigen kracht is die oplossing niet of alleen op heel lange termijn haalbaar. (Zie voor meer uitleg over de buurvrouw, ook de verschillende blogs (snelkoppeling naar blog over “de buurvrouw”) die we over haar schreven).

Doneren?

Doneren?

Help je mee om de buurvrouw weer zicht op een normaler leven te geven? Hier kun je doneren!

En de actie loopt door….

En de actie loopt door….

Maar liefst 64 bonnetjes en 0,75 euro aan losse muntjes zijn er door de klanten van de Aldi gedoneerd in de donatiepaal naast het statiegeldapparaat in de winkel. .

Uitgangspunten Stichting Let’s do this together

Stichting Let’s do this together werkt vanuit de waarden: menselijkheid, leiderschap en samenwerking.

Menselijkheid

Menselijkheid betekent dat we anderen zien als volwaardig en uniek mens, met goede intenties en de behoefte om verbinding te maken. Ieder mens bezit unieke talenten en kwaliteiten, die, in combinatie met de goede intenties, kunnen en zullen leiden tot succes.

Leiderschap

Leiderschap betekent in eerste plaats dat we verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen gedrag en de consequenties daarvan: “Dit is wat ik doe of gedaan heb en dit zijn de consequenties die daaruit voortvloeien. Wat kan ik zelf doen en waarbij vraag ik hulp, zodat iedere betrokkene er baat bij heeft?”

Leiderschap is echter meer, het betekent dat we daarnaast ook verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn en levensgeluk van de mensen om ons heen in al onze acties, uitspraken en bij het omgaan met anderen: “Met elkaar zorgen we voor elkaar, zodat iedereen prettig kan leven”.

 

Samenwerking

Samenwerking betekent dat we actief mensen betrekken bij onze acties en doelen, waarbij we ze de mogelijkheid bieden om hun kwaliteiten, ervaringen en vaardigheden in te brengen, zodat we met elkaar het beoogde doel bereiken. Het betekent dat iedereen fouten kan en mag maken, en dat we die samen oplossen.

De intentie van ieder mens is in basis “goed”. Door vanuit menselijkheid te kijken naar elkaar, is vaak al vrij duidelijk wat er “even” nodig is om iemand (weer) een prettiger leven te laten leiden.

Acties

Stichting Let’s do this together biedt eenmalige hulp. We willen ervoor zorgen dat als we hulp bieden, dit niet ongevraagd is. De hulp moet daarnaast ook daadwerkelijk bijdragen aan de zelfstandigheid van degene die om hulp vroeg: door deze eenmalige hulp zal deze persoon weer op eigen kracht verder kunnen, en een (zo) normaal en prettig (mogelijk) leven kunnen leiden.

Voorbeelden

  • Samen iemands huis opknappen;
  • Inzamelingsacties ten behoeve van 1 persoon/gezin, bijvoorbeeld voor een (broodnodige) operatie, hulpmiddel(en) en/of woonsituatie-verbetering;
  • Praktische ondersteuning door kennis, ervaring en vaardigheden te delen met elkaar bij (levens)vragen, of het omgaan met schulden, juridische consequenties, et cetera.
  • Schoonmaak-/ opknap-acties organiseren in een wijk, een park of een natuurgebied om de leefbaarheid van de mensen te vergroten;
  • Et cetera… we zien wel welke vragen er op ons pad komen en vanuit menselijkheid kijken we of we mee kunnen helpen.

Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat deze persoon zich na de geboden hulp, echt helemaal “vrij” mag voelen om vervolgens zijn of haar leven op eigen wijze vorm te geven. Vanuit de “ontvanger” is geen verantwoording schuldig naar de “gever”.

SponsorKliks

Bestel via SponsorKliks bij jouw favoriete online winkel en een deel van het aankoopbedrag wordt  gedoneerd.

Statiegeld

Doneer statiegeldflessen en -kratjes bij supermarkten of op onze locatie in Almere Muziekwijk.  

Mooi gebaar

Koop een cadeau voor kinderen die het minder breed hebben en stuur deze in januari/februari gratis op.